Sifat-Sifat Himpunan
Matematika Kelas 1 > Himpunan
359
1. Komutatif A Ç B = B Ç A
A È B = B È A


2. Asosiatif A Ç (B Ç C) = (A Ç B) Ç C
A È (B È C) = (A È B) È C


3. Distributif A Ç (B È C) = (A Ç B) È (A Ç C)
A È (B Ç C) = (A È B) Ç (A È C)4. De Morgan
  ____      _     _
(A È B)= A Ç B
  ____      _     _
(A Ç B)= A È B

Jika n menyatakan banyaknya anggota himpunan, maka berlaku hubungan :

2 HIMPUNAN
                                    ____
n(s) = n (A È B) + n (A È B)


3 HIMPUNAN
                                         ________
n(S) = n (
A È B È C) + (A È B È C)

di mana
n (A È B) = n (A) + n (B) - n (A Ç B)
di mana
n (A È B È C) = n (A) + n (B) + n (C) - n (A Ç B) - n (A Ç C) - n (B Ç C) + n (A Ç B Ç C)

Leave a Reply

    Blogger news

    free counters

    About